जिल्लाको पञ्‍चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको कार्यसूची, रुपरेखा, २०७७

7 November, 2022

पर्यटन गाउँ छनौट सम्बन्धमा

7 November, 2022

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

7 November, 2022

प्राईभेट फर्म नविकरण सम्बधी उद्योग, पर्यटनको सूचना (राजपत्र)

7 November, 2022

Request for Expression of Interest

7 November, 2022

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७९

7 November, 2022

माननीय मन्त्री, कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, मानव अधिकार सम्बन्धी हेर्ने अधिकृत (फोकल पर्सन) को विवरण

7 November, 2022

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण (कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी सहित)

7 November, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७९ साल वैशाख १ गते देखि २०७९ असार मसान्त सम्म)

6 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.