क्र.सं. Name of Secretarys Photo Tenure Remarks
From To
1 किशोरचन्द्र गौतम किशोरचन्द्र गौतम 2074-10-28 2075-03-21
2 बद्रिराज ढुङ्गाना बद्रिराज ढुङ्गाना 2075-04-21 2076-05-31
3 डा. सन्जीव कुमार राई डा. सन्जीव कुमार राई 2076-06-01 2077-06-01
4 मेघनाथ काफ्ले मेघनाथ काफ्ले 2077-05-21 2078-04-10
5 डा. सन्जीव कुमार राई डा. सन्जीव कुमार राई 2078-04-26 2080-06-21

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.