सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।

18 December, 2023

तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा।

11 December, 2023

आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न

8 December, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियामवली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण (२०८०-०७-०३)

20 October, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियामवली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

18 July, 2023

उद्योग, प्रतिष्ठान एवम् आयोजनाले स्वः अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।

4 July, 2023

तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

16 June, 2023

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियामवली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

20 April, 2023

राजस्व सम्बन्धी सुझावका लागि अनुरोध।

11 April, 2023

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

21 March, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.