Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles

7 November, 2022

Request for Expression of Interest

7 November, 2022

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR CONSTRUCTION OF CANTEEN AND GARAGE (PARKING)

7 November, 2022

राय सुझावका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको ।

7 November, 2022

प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना

7 November, 2022

आशयपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

7 November, 2022

खुल्ला प्राणी उद्यान स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्वन्धी सुचना

7 November, 2022

सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद थप गरेिएको सूचना

7 November, 2022

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सवारी साधान खरिद)

7 November, 2022

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (चमेना गृह र ग्यारेज निर्माण)

7 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.