प्रस्तावित प्रदेश वन नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफल, अन्तरक्रिया तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रम

28 January, 2024

विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

27 January, 2024

कोशी प्रदेशमा पर्यटन विकासको सम्भावना र चुनौती विषयक संवाद कार्यक्रम

24 January, 2024

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८०

24 January, 2024

काठको पल्पमा आधारित कागज उद्योग स्थापनाको सम्भावना विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम

24 January, 2024

शोधवृत्ति (अनुसन्धान) सहयोग सम्बन्धी सूचना।

24 January, 2024

प्रदेश सरकार, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरु बीच नीति अन्तरक्रिया कार्यक्रम

11 January, 2024

राय तथा सुझावका लागि वन नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको।

5 January, 2024

स्वतःबढुवा प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।

27 December, 2023

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार, २०८० सम्बन्धी सूचना।

30 November, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.