मन्त्रालयको परिचय

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी, विराटनगरको स्थापना मिति २०७९/१०/06 गते  भएको हो । यस मन्त्रालय मिति २०७४/१०/२९ मा स्थापित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मिति २०७८/१०/१६ गते देखि वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको रुपमा संचालन भइ पुनः संयोजन भइ  स्थापना भएको हो । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम देशलाई संघीय ढाँचामा लगेर पुन:संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ ७ वटा प्रदेशहरु स्थापना गरिएको छ । यसमध्ये पूर्वी नेपालको १४ जिल्ला समेटिएको यस प्रदेशमा २०७९/10/6 गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ अनुसार ९ वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भएका छन् । यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको रुपमा पर्यटन, वन, वन्यजन्तु, वन पैदावर, भू-संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र जैविक विविधताका विषयक्षेत्रका ४१ वटा कार्यविवरणहरु रहेका छन् ।  यस मन्त्रालयको मातहतमा प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र,  डिभिजन वन कार्यालयहरु, भू तथा जलाधार...

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
14 Feb, 2024 MOTFE/P1/EOI-01/080/81 Notice for Shotlisted Consultants
8 Jan, 2024 Expression of Interest for Preparation of Tourism Master Plan of Koshi Province
6 Jan, 2023 Invitation for Sealed Quotations
4 Jan, 2023 MoFESC/NCB/G/01/2079/80 Invitation for Bids for Supply and Delivery of Electric VAN

होमस्टे सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका (होमस्टे सम्मेलन २०८०)

5 July, 2024

व्यवसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

25 June, 2024

यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

27 June, 2024

सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना

7 November, 2022

औधोगिक मेला संचालन सहयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना

7 November, 2022

धनकुटा औद्योगिक ग्राममा उद्योग राख्न चाहाने उद्दमीले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना।

7 November, 2022
मा. नारायण मगर (बुर्जा)
मा. नारायण मगर (बुर्जा)

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री

सचिवालय
मा. बन्दना झाँगर
मा. बन्दना झाँगर

पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री

राकेश निरौला
राकेश निरौला

गुनासो सुन्ने अधिकारी

9842047208, 9852030832

सन्तोष मोक्तान
सन्तोष मोक्तान

सूचना अधिकारी

9852036224

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.