मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण (कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी सहित)

7 November, 2022

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.