यस मन्त्रालयको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

27 June, 2024

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८१/८२ 

https://moeap.koshi.gov.np/notice/general-notice/detail/2081-03-06-10483

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.