काजीमान तामाङ (9813597042)

वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र
विस्तृत विवरण
नामवन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र
ठेगानासुनसरी
मोवाइल९८६७०६१७३०
ईमेल:rftcbiratnagar@gmail.com
वेबसाईटhttp://frtc.koshi.gov.np/
कार्यालय प्रमूखकाजीमान तामाङ ( ९८६७०६१७३०)
सूचना अधिकारीखिलनाथ निरौला (९८४२२१९०४४)
  

तालिम, अनुसन्धान

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.