विजय राई (०२५-५३००१३)

पर्यटन कार्यालय, धरान
विस्तृत विवरण
नामपर्यटन कार्यालय, धरान
ठेगानाधरान, सुनसरी
मोवाइल०२३-५६६०३५
ईमेल:tourismoffice.kvt@gmail.com
वेबसाईटhttp://tourismdharan.koshi.gov.np/
कार्यालय प्रमुखविजय राई( 9852062787)
सूचना अधिकारीप्रदीप कुमार श्रेष्ठ (9862626169)
  

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.