मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड अवस्था
14 Feb, 2024 MOTFE/P1/EOI-01/080/81 Notice for Shotlisted Consultants
8 Jan, 2024 Expression of Interest for Preparation of Tourism Master Plan of Koshi Province
6 Jan, 2023 Invitation for Sealed Quotations
4 Jan, 2023 MoFESC/NCB/G/01/2079/80 Invitation for Bids for Supply and Delivery of Electric VAN
.

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.