तहवृद्धि गरिएका कर्मचारीहरुको नामावली

13 January, 2023

तहवृद्धि गरिएका  कर्मचारीहरुको सूची

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.