चौँथो, पाँचौ र सातौँ तहका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना।

2 January, 2023

चौँथो, पाँचौ र सातौँ तहका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.