मा. नारायण मगर (बुर्जा)

मा. नारायण मगर (बुर्जा) (पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.